Ons Team

Jan Mans

Directeur
Houdt zich voornamelijk bezig met de teelt en het beleid en werkt daarnaast in de kwekerij.

Rino Mans

Directeur
Runt elke dag het bedrijf en de handel en werkt daarnaast in de kwekerij.

Willy Mans

Directeur
Houdt zich voornamelijk bezig met de administratie en werkt daarnaast in de kwekerij.

Andre v/d Linden

Bedrijfsleider
Runt samen met Rino elke dag de kwekerij en is eerste aanspreekpunt als een van de andere afwezig is.

Topline Team

Topline Team
Het team welke zorgdragen voor het gewas en de tijdige pluk.